Boldog Község Önkormányzata

Boldogi Óvodáért Alapítvány

Székhely: 3016 Boldog, Kossuth L. utca 50.

Célja: Az arra érdemes óvónők nevelő-oktató munkát segítő szakmai továbbképzésének támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése (pl. színházlátogatás, úszásoktatás, kirándulások, stb.). Az óvodai nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése. Az óvoda egészségügyi feltételeinek és ellátásának javítása. Hagyományőrző programok munkájának támogatása.

Képviselője: Fülöpné Laczkó Lívia Noémi

Legfrissebb híreink