Boldog Község Önkormányzata

ROMEOK Alapítvány

Székhely: 3016 Boldog, Kossuth Lajos út 30. (hrsz. 468.)

Célja: – Egészségmegőrzés: társadalmi összefogás az emberek életminőségének javításáért, az emberek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése, gyermekeinek neveléséért, védelméért, hagyományaink , embertársaink megsegítéséért, kultúránk ápolásáért. – Szociális tevékenység: a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a szocializációs hátrányok leküzdése a közösségi nevelésen keresztül, az emberi jogok védelme, így az ember szabadsághoz, szabad véleménynyilvánításhoz, emberhez méltó környezethez és az egyenlő bánásmódhoz való jogának védelme. Az etnikai, vallási, gender csoportok, vagy kisebbségek , így a romák jogainak védelme. – Környezetvédelem: ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, a helyi lakosság aktív környezetvédő tudatának fejlesztése és ennek érdekében széleskörű tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. Az ökológiai környezet védelme, ezren belül a föld, víz, levegő, az élővilág védelme a káros behatásokkal szemben, illetve ezek megújulásában , regenerálásában való segítségnyújtás. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján közfeladatként látja el tevékenységét. 4.2. szociális tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése , a szocializációs hátrányok leküzdése a közösségi nevelésen keresztül, az emberi jogok védelme, az ember szabadsághoz, szabad véleménynyilvánításhoz, emberhez méltó környezethez, az egyenlő bánásmódhoz való jogának védelme, az etnikai-, vallási csoportok vagy kisebbségek – így a romák jogainak védelme

Képviselője: Nagy Csaba

Legfrissebb híreink