Boldog Község Önkormányzata

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes

Illetékesség: Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya, kérelem benyújtása országos illetékesség, bármely anyakönyvvezetőnél

Továbbítás határideje 5 munkanap.

Ügyleírás: Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni.

Születés hazai anyakönyvezése:

 Szükséges iratok:

– Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– szülők házassági anyakönyvi kivonata

– vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok

– személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

 Szükséges iratok:

– Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban

– Házastársak házasságkötés előtti családi állapotának igazolása

– Megállapodás a házassági névviselésről, valamint a születendő gyermekek családi nevéről

– Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 Szükséges okiratok:

– Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai

– Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

– Az elhunyt családi állapotának igazolása, házassági anyakönyvi kivonata

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I.

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20)

  Kormányrendelet

További híreink