Boldog Község Önkormányzata

Házasságkötési eljárás

A házasulók házasságkötési szándékukat kizárólag személyesen jelenhetik be, annak a településnek az anyakönyvvezetőjénél, amely településen házasságot kívánnak kötni.

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékmentes

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni.

Ügyleírás:-

Szükséges okiratok:

– menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése  szükséges!

– a házasulók érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy

  útlevele

– a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

– házasulók születési anyakönyvi kivonata

– elvált családi állapot esetén eredeti záradékolt  házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a

  házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti

  anyakönyvi kivonata, vagy az eredeti záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgárok esetében:

– tanúsítvány: mely tartalmazza  a  házasulók személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot,

  állampolgárságot és azt, hogy a nem magyar állampolgár országának  joga szerint,

  magyarországi  házasságkötésének törvényes akadálya nincs

– születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása

– megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza

  a válás tényét

– özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti vagy záradékolt házassági  anyakönyvi

  kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell az NMJ.tv. szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv.

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.)

  Kormányrendelet

– Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. évi (VI.23) önkormányzati rendelete

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.

További híreink