Boldog Község Önkormányzata

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes

Illetékesség: A születés anyakönyvezését az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt

Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be a születést követő első munkanapon.

Intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Szükséges okiratok:      

– Jegyzőkönyv születés bejelentéséről.

– Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)

– személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)

– Szülők 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata.

– Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy igazolás arról, hogy nyilvántartott élettársi

  kapcsolatban élnek (Közjegyzőtől) amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben.

Ha a születés intézeten kívül történik:

A születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.

Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatványt és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított-a születés tényét megállapító igazolást.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.)

  Kormányrendelet

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

További híreink