Boldog Község Önkormányzata

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE

Ügyintézés határideje, díja: illetékmentes

Illetékesség: Országos

Ügyleírás:

Szükséges okiratok:      

– Az édesanya személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)

– Az édesanya személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

– Az édesapa személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)

– Az édesapa személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

– Elvált családi állapotú édesanya válását igazoló jogerős bírói ítélet

– Az édesanya terhes kiskönyve, illetve igazolás a terhességről, mely tartalmazza a vélelmezett fogamzásidejét és a szülés várható időpontját.

– Özvegy családi állapotú édesanyánál az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata

– Külföldi állampolgárságú édesanya hajadon családi állapát a külföldi ország magyarországi külképviseletéről beszerzett családi állapot igazolással igazolhatja. Figyelem! Csak az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el!

Alkalmazott jogszabályok:        

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv. 70. §.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. 4:98. §., 4:101.§., 4:102. §.

További híreink